HOME Sản Phẩm GC-COLOR
 
 


Nguyn Liu Mu UP
(UP Colorants)

       Hồ S Sản Phẩm:


       APEXLON GC-COLOR ối với Mau UP L Một chất lợng cao, Mu UP Thich hợp sử dụng cac h thống sản xuất, sản phẩm c thc hin thng qua Một Cng nghệ hoa hoc ặt biệt sản xuất, sử dụng dễ dang phn tan trong nha, ề tao thnh Một Mu ồng nhất v vững chắc, GC-COLOR co thể tao ra cac Mu sắc ộc ao v ep, sản phẩm an toan khng dễ chay, Lu trữ ổn inh v khng dễ h hỏng, Mu UP Còn ợc goi la Mu POLY, Hoặt cac loai Mu FRP.

     
       Mã Số Sản Phẩm
:

 GC-2303 PINK    GC-0533 Black  
 GC-2308 RED    GC-8136 Gray  
 GC-2320 RED    GC-9622 White  
 GC-2123 Red    GC-1151 BROWN  
 GC-3164 Orange    GC-7891 Violet  
 GC-4606 Yellow    GC-7890 PURPLE  
 GC-5165 GREEN    GC-6146 Blue  
 GC-5901 GREEN    GC-6816 BLUE      
    
  Chng Nhận Cht Lng:

     

Chng Nhận

Download

  GC-9622, GC-0533 EN71 heavy metal test
  GC-2308, GC-4606 EN71 heavy metal test
  GC-5901 EN71 heavy metal test
  GC-6146 EN71 heavy metal test

                                                        
                                                                           [ể xc nhận tnh hợp lệ của bo co] 


 

COPYRIGHT CNG TY KUANG LUNG SHING   HP:+84-909-154-888   TEL:+84-8-2212-5181