HOME Sản Phẩm AC-COLOR
 

APEXLON® AC-COLOR

Nguyên Liệu Màu Acrylic
(Acrylic Colorant)


   
  Hồ Sơ Sản Phẩm:

    AC-COLOR CTY KLS sản xuất dòng sản phẩm chất lượng cao, Các sản phẩm được sử dụng chủ yếu trong ép phun dựa trên dung môi sơn dựa trên sản xuất, Lưu ý khi được sử dụng trong các loại Màu AC-COLOR bằng thêm đa chất lỏng (prepolymer) trộn trong pha trộn đầy đủ, sau đó prepolymer được tiêm vào mô hình Màu sản phẩm nhựa AC-COLOR có thể thu được sau khi đóng rắn nhiệt.

 


   
  Mã Số Sản Phẩm:

 Ac-2303 PINK    AC-0400 BLACK
 AC-2000 MAGENTA    AC-8828 Gray
 AC-2320 RED    AC-9042 White
 AC-2073 Red  AC-1892 BROWN
 AC-3903 Orange  AC-7891 Violet  
 AC-4121 Yellow  AC-7890 PURPLE  
 AC-5103 GREEN    AC-6560 Blue  
 AC-5105 GREEN    AC-5393 Green

COLOR RECOGNITION

AC-0 AC-1 AC-2 AC-3 AC-4 AC-5 AC-6 AC-7

AC-8

AC-9
Ðen Nâu Ð Cam Vang Xanh Xanh Tim Xám Trang

   
      Ch
ng Nhận Chât Lượng

Chng Nhận

Download

  AC-4121, AC-6560 EN71 heavy metal test
  AC-0400 6 phthalates test
  AC-9042 EN71 heavy metal test
       
                               [Để xác nhận tính hợp lệ của báo cáo?] 

 

COPYRIGHT©  CÔNG TY KUANG LUNG SHING