HOME Sản Phẩm  EP-COLOR

 

APEXLON® EP-COLOR

Nguyên Liệu Màu Epoxy
(Epoxy Colorants)

     Hồ Sơ Sản Phẩm:

      EP-COLOR cho Mt phạm vi của các loi Màu Epoxy chất lượng cao, Chủ yếu được sử dụng trong sản xuất, ca Một Lot nhựa Epoxy Màu Bao gm ép khuông sử dụng Epoxy, sơn phủ Epoxy Epoxy keo, Khách hàng thông qua việc bổ sung các EP-COLOR sản xuất tất cả các loại Màu sắc của sản phẩm nhựa Epoxy, EP-COLOR thực hiện thông qua  Mt Công nghệ sản xuất đặt biệt, nhựa Epoxy có phân Tán Tuyt vi ổn định

     Mã Số Sản Phẩm:

 EP-2162 PINK    EP-0057 BLACK
 EP-2300 RED    EP-8136 GRAY
 EP-2225 RED    EP-9600 WHITE
 EP-2123 RED  EP-1151 BROWN
 EP-3164 ORANGE  EP-7848 VIOLET  
 EP-4990 YELLOW  EP-7156 VIOLET  
 EP-5188 GREEN    EP-6146 BLUE  
 EP-5900 GREEN    EP-6100 BLUE

COLOR RECOGNITION

SC-0 SC-1 SC-2  SC-3 SC-4 SC-5  SC-6  SC-7

SC-8

SC-9
Ðen Nâu Ð Cam Vang Xanh Xanh Tim Xám Trang

    
     Ch
ng Nhận Chât Lượng:

Chng Nhận

Download

  EP-0057 EN71 heavy metal test   
  EP-2225 EN71 heavy metal test   
  EP-9604 EN71 heavy metal test

  

                                 [Để xác nhận tính hợp lệ của báo cáo] 
 

 

COPYRIGHT© CTY KUANG LUNG SHING