HOME Sản Phẩm GC-COLOR
 
 


Nguyên Liệu Màu UP
 

       Hồ Sơ Sản Phẩm:


       APEXLON® GC-COLOR Đối với Mu UP Là Một chất lượng cao, Màu UP Thích hợp sử dụng các h thống sản xuất, sản phẩm được thực hin thông qua Một Công nghệ hóa học đặt biệt sản xuất, sử dụng dễ dàng phân tán trong nhựa, đề tạo thành Một Màu đồng nhất và vững chắc, GC-COLOR có thể tạo ra các Màu sắc độc đáo và đẹp, sản phẩm an toàn không dễ cháy, Lưu trữ ổn định và không dễ hỏng, Màu UP Còn được gọi là Màu POLY, Hoặt các loại Màu FRP.

     
       Mã Số Sản Phẩm
:

 GC-2303 PINK    GC-0533 Black  
 GC-2308 RED    GC-8136 Gray  
 GC-2320 RED    GC-9622 White  
 GC-2123 Red    GC-1151 BROWN  
 GC-3164 Orange    GC-7891 Violet  
 GC-4606 Yellow    GC-7890 PURPLE  
 GC-5165 GREEN    GC-6146 Blue  
 GC-5901 GREEN    GC-6816 BLUE      
    
  Chng Nhận Chât Lượng:

     

Chng Nhận

Download

  GC-9622, GC-0533 EN71 heavy metal test
  GC-2308, GC-4606 EN71 heavy metal test
  GC-5901 EN71 heavy metal test
  GC-6146 EN71 heavy metal test

                                                        
                                                                           [Để xác nhận tính hợp lệ của báo cáo] 


 

COPYRIGHT© CÔNG TY KUANG LUNG SHING