HOME  >  Sản Phẩm   PU Phu Gia
 

APEXLON®  PU Phu Gia

 

 

SPECIAL ADDITIVES

 
Mã Số Sản Phẩm Hồ S Sản Phẩm
  PU-0052    Anti-static agent
  PU-0234   Seaweed agent
  PU-0320   Uvabsorb
  PU-0645   Whitener
   

PU CATALYSTS

 

Mã Số Sản Phẩm

Hồ S Sản Phẩm

  APEXLON DEOA   Amine catalyst
  APEXLON TEOA   Amine catalyst
  APEXLON A-33   Amine catalyst
  APEXLON A-34   Amine catalyst
  APEXLON T-9   Metal catalyst
 

 Chứng Nhận

Download

    PU-0234 EN71 heavy metal test

    PU-0320 EN71 heavy metal test
    PU-0645 EN71 heavy metal test
 
                            [ ể xc nhận tnh hợp lệ của bo co? ]
       
   
  

COPYRIGHT CNG TY KUANG LUNG SHING