HOME  >  Sản Phẩm   POLY U COLOR
 

POLY U COLOR ®

Nguyên Liệu Màu PU

Hồ Sơ Sản Phẩm:

        POLY U COLOR Là Tên Đăng ký Thương mi ca Công ty. Màu PU Là Mt cht sản phẩm  Đạt Tiêu chuẩn chất lượng cao, Ch yếu được sử dụng trong sản xuất của PU Nệm Mút sản xuất nhựa PU, ép Hot phun. sản phẩm sản xuất bởi công ngh đặt bit, với mt đ cao, Màu sc và sự ổn đnh tuyt vi phân tán. sản phẩm ca chúng tôi trong ngành Công nghip đã trở thành loi Màu PU phổ biến nht thế giới. Xin vui lòng tham khảo danh mục sản phẩm ca chúng tôi để biết thêm v POLY U COLOR.

 


Mã Số Sản Phẩm:
 

 U-430 RED

 

 

 U-104B WHITE    

 U-416 RED

 

 

 U-747 BROWN    

 U-417 RED

 

 

 U-746 BROWN    
 U-402T RED      U-301 BLACK    

 U-406 RED

 

 

 U-330 BLACK

 

 

 U-520 ORANGE 

 

 

 U-204 GRAY

 

 

 U-522M ORANGE

 

 

 U-177F MAGENTA 

 

 

 U-523 ORANGE

 

 

 U-184 VIOLET

 

 

 U-566 ORANGE

 

 

 U-191 PURPLE

 

 

 U-644R YELLOW

 

 

 U-815 BLUE

 

 

 U-609 YELLOW

 

 

 U-817R BLUE 

 

 

 U-605 YELLOW

 

 

 U-816 BLUE

 

 

 U-914D GREEN

 

 

 U-899 PEACOCK 

 

 

 U-910D GREEN    
 U-939 GREEN
 
 
 U-905D GREEN    

 U-901 GREEN

 

 


   

                    Chng Nhận Chât Lượng:

Chng Nhận

Download

  U-102 halogen test
  U-102 heavy metal test
  U-330 REACH 151 SVHC test

  U-301 EN71 8 heavy metals test
   U-104B REACH 15 SVHC test 
  U-301, U-417, U-605 RoHS test
  U-388 EN71 heavy metals test
  U-417 24 AZO test
    U-520 EN71 heavy metals test
  U-609, U-815, U-407 heavy metals test
  U-644R, U-522M EN71 heavy metals test
  U-815 24 AZO test
                                                    
                                                                [
Để xác nhận tính hợp lệ của báo cáo? ]COPYRIGHT© CÔNG TY KUANG LUNG SHING